Lid worden van Afscheidsmomenten

Waarom jij lid zou worden van deze coöperatie?

Afscheidsmomenten Coöperatie U.A. is opgericht voor en door bekwaam afscheidsfotografen. Zodat zij zich gezamenlijk kunnen promoten op een vaste online plek en om samen sterker te zijn. Wij zijn serieus bezig met een aparte tak van fotografie die wij als een echt vak met eigen competenties, kwaliteiten en eisen zien. Dit wordt onderstreept met het keurmerk. We willen in alle regio’s van Nederland afscheidsfotografie op hoog niveau aan kunnen bieden.

Indien je lid wordt zijn er een aantal voordelen te behalen. Daarnaast waarderen we jouw input ook. Hieronder leggen we de zaken zo goed mogelijk stap voor stap uit. Over het bedrijf en over het lidmaatschap.

Welke voordelen zijn er voor mij als lid?

 • Je sluit je aan bij een bedrijf, waardoor je vertrouwen bij de klant oproept.
 • Jouw opdrachten kunnen altijd doorgaan vanwege de achterban (wanneer je de opdracht onverhoopt niet kunt doen wordt dit opgevangen. Dit straalt vertrouwen uit naar uitvaartverzorgers / opdrachtgevers).
 • Méér kans op opdrachten.
 • Schaalvoordelen bij inkoop (zoals korting op workshops/trainingen en aanwezigheid op beurzen).
 • Gezamenlijk met leden marketingacties en strategie bedenken en uitvoeren (je hoeft het niet alleen te doen).
 • Groei in je onderneming: onderling overleg, workshops volgen of zelfs mede organiseren.
 • Winst gaat naar leden (jou) of je bepaalt mede wat er mee wordt gedaan (investeringen).
 • Toe-/uittreden is eenvoudig – als opzeggen lidmaatschap.
 • Je bent uitgesloten met privé-aansprakelijkheid tijdens je werkzaamheden; als lid ben je niet verantwoordelijk maar de coöperatie als rechtspersoon wel.
 • Leden betalen geen vennootschap en dividendbelasting, dit wordt uitgesloten doordat de winst uitgekeerd wordt.
 • Duurzame bedrijfsvoering – als lid ben je mede-eigenaar waardoor je een betrokken houding krijgt.
 • Je kunt onze bedrijfsnaam/logo op meerdere plekken plaatsen voor herkenning (denk aan op je website, in je e-mails, op al je uitingen naar buiten, enz.)

Welke nadelen zitten er aan het lidmaatschap?

 • Je wordt geacht de jaarvergadering bij te wonen.
 • Je bent verplicht je stem uit te brengen (een keer per jaar).
 • De algemene ledenvergadering kan bij de winstverdeling de leden verplichten tot het geven van een lening aan de coöperatie om meer werkkapitaal te krijgen. (Artikel 11.4 van de Statuten)

Laten we ook even uitdiepen wat dit bedrijf, een coöperatie, inhoud. Want er niet voor niets gekozen voor deze vorm. Het is geheel wat anders dan een vereniging. We zijn een waar bedrijf en ieder lid heeft dan verantwoordelijkheden, net zoals je dit ook voor je eigen bedrijf hebt.

Wat is zo goed aan een coöperatie?

 • Samen sta je sterk! Met meer mensen krijg je veel meer gedaan.
 • Wij stralen naar de maatschappij een gedegen bedrijf uit.
 • Als lid mag jij jouw stem laten horen, waardoor je erg betrokken raakt bij de coöperatie en het ook jouw bedrijf wordt.
 • Door betrokkenheid wil je dat de coöperatie ook goed draait en ga je gezamenlijk voor meer bekendheid.
 • In een coöperatie is iedereen gelijk, met een gelijke verantwoordelijkheid. Als lid doe je wat jij goed kan en allen tezamen kunnen we veel meer bereiken. Zo maakten we samen een foto-expositie, verdelen we de beursbezetting, helpen we elkaar met bloggen, geven advies over zaken met elkaar, zijn er fotobesprekingen onderling en nog véél meer.
 • Een percentage van de omzet blijft in de coöperatie, dat wordt geïnvesteerd in de groei van het bedrijf. Hoe wordt bepaald in de ledenvergadering. Geld dat we over houden wordt uitgekeerd onder de leden (dus ook aan jou wanneer jij je hebt ingezet voor dit bedrijf).
 • In gesprek met uitvaartondernemers voel je je je sterker door een coöperatie achter je en kan je meer garantie bieden, kwaliteit laten zien en bovendien vertrouwen geven.

 • Als éénpitter hoef je minder uren en geld te besteden aan het verbeteren aan je website, een accountant en vooral je marketing voor afscheidsfotografie: we doen het gezamenlijk.
 • Je blijft zelfstandig ondernemer met je eigen inkomsten.
 • Alle kosten zijn transparant.
 • Opzeggen van lidmaatschap is eenvoudig en kost je niets.

Zijn er ook nadelen aan deze bedrijfsvorm?

 • Het is een vorm als in een democratie; besluitvorming kan traag verlopen (wanneer er veel verschillende meningen zijn).
 • Het individueel belang vs. gemeenschappelijk belang: er moet een bestuur zijn wat ruimte geeft om te ondernemen (vertrouwen in de bestuurders is nodig). Kom ervaren hoe we zijn en bepaal dit zelf.
 • Winst van leden is gezamenlijk en kan niet individueel onttrokken worden (zien wij eigenlijk meer als voordeel).
 • Verplicht jaarlijks tot jaarstukken opmaken (dit gaat naar de belastingdienst), hoogstens een formeel ding. (Onze accountant regelt dit)
 • Wanneer je het lidmaatschap opzegt, laat je tijdelijk eventuele winst achter (pas aan het einde van het jaar krijg je waar je recht op hebt.)

Hoeveel kost het lidmaatschap

€ 17,50 (ex BTW) per maand (= € 210 per jaar)
of € 180 per jaar (= € 15,- per maand)

Deze bedragen kunnen per jaar opnieuw vastgesteld worden.

Hoe kan ik als lid ook werk ontvangen?

Je kunt binnen je eigen bedrijf altijd opdrachten vergaren. Via Afscheidsmomenten kunnen er opdrachten binnenkomen. De opdrachtgever kiest een fotograaf of via de verdeelsleutel krijgt er een toegewezen.

Het keurmerk afscheidsfotograaf is gekoppeld aan dit platform. Dit straalt nog meer vertrouwen uit!

Om als afscheidsfotograaf (met of zonder keurmerk) te blijven groeien en ontwikkelen in dit unieke vak bieden we je vanuit onze coöperatie verschillende mogelijkheden aan.  We organiseren o.a. workshops, bijeenkomsten en evenementen. Deze zijn voor jou als lid gratis of tegen een gereduceerd tarief te volgen.

Laten we de kosten voor jou als zzp-er naar beneden brengen door PR mogelijkheden gezamenlijk mogelijk te maken.

Missie

Onze missie is dan ook: afscheidsfotografie is gewoon en men is er bekend mee. Zo kan ieder mens hierin vrij een keus maken of men dit wenst of niet.

Daaruit vloeit onze Visie:

Mensen zijn geïnformeerd over Afscheidsfotografie en maken een bewuste keuze hierin.
Afscheidsmomenten.nl voorziet in de vraag van Afscheidsfotografie door in heel Nederland met gecertificeerde afscheidsfotografen te werken.
Afscheidsmomenten.nl draagt bij aan kennisverspreiding over Afscheidsfotografie.

Afspraken onderling

Om ons bedrijf goed te laten functioneren hebben we overeenkomsten gemaakt en zijn er voor ons bedrijf statuten opgemaakt. In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van onze onderneming; Afscheidsmomenten Coöperatie U.A.. De statuten zijn bij een notaris vastgelegd en staan bij de KvK geregistreerd.
Als lid behoor je de Raamovereenkomst met de Statuten te ondertekenen.

Wat zijn een Raamovereenkomst en Statuten?

Een raamovereenkomst sluit je af, zodat er geen onenigheid hoeft te ontstaan en gewoon duidelijke afspraken met elkaar hebt gemaakt. Deze afspraken zorgen ervoor om jezelf met je collega’s waar je mee samenwerkt op een prettige manier te laten verlopen.

De statuten zijn grondregels van het bedrijf. Deze zijn toegekend aan de rechtspersonen van de oprichters en moesten worden opgemaakt bij een notaris. De akte bij de oprichting werden vastgelegd en zijn mede op te vragen bij het handelsregister, de KvK. Deze statuten kunnen aangepast.

Wat kan ik verwachten als lid?

Voel je ondersteund. Blijf groeien en ontwikkelen, werk mee aan vernieuwende mogelijkheden. En maak meer winst mogelijk, vanwege meer erkenning en aandacht voor dit bijzondere vak.

Wat verwachten we van jou?

Een positieve bijdrage in de vorm van
Inzet
Enthousiasme
& Vertrouwen in elkaar en onze visie.

Samen kunnen we afscheidsfotografie kwalitatief beter en het vak bekender maken.

Spreekt dit alles je aan? Meld je aan om lid te worden.

Vul onderstaand formulier in. Je ontvangt dan alle formulieren en uitleg van ons en we zullen spoedig contact met je opnemen. Daarna nodigen we je uit bij de eerstvolgende ledenvergadering om je bekend te maken bij de leden.

Bewaren