Lieve klant,

Het is van belang dat de herinnering levend blijft en dat onze Afscheidsfotografen op een prettige manier werken waarbij er in sommige gevallen een keuze is in wie kan komen fotograferen. Wanneer een datum en locatie vastligt, zoals bij een uitvaart, dan zullen we te allen tijde een beschikbare Afscheidsfotograaf hiervoor vinden. Bij ziekte of anders komt er altijd vervanging en in overleg komt er een tweede fotograaf mee.
Bij het vastleggen van andere reportages / Afscheidsmomenten waar men een datum kan prikken is er meer mogelijk; de portfolio’s geven inzicht in keuze bepaling. Echter niet alle Afscheidsfotografen zijn voor alle soorten reportages in te zetten.

Met het boeken van een Fotograaf via Afscheidsmomenten mag je het volgende verwachten:

Garantie
We gaan ervan uit dat onze Afscheidsfotografen op een discrete manier omgaan met alle gevoelige momenten, in alle omstandigheden en tegelijkertijd een prachtige reportage kunnen verzorgen. Mocht er toch iets misgaan, of je bent over het een of ander niet tevreden; laat dit ons weten om samen naar een passende oplossing te zoeken. Afscheidsmomenten biedt je sowieso altijd 100% garantie, oftewel geld terug. We hebben geen ontevreden klanten en wensen dit te behouden! Een uitvaart kan uiteraard niet worden overgedaan, vandaar dat we een tweede afscheidsfotograaf adviseren. Mocht het nodig zijn dat een reportage  (bijvoorbeeld een herinneringsportret) overgedaan moet worden en dit is een mogelijkheid, dan is dit een optie en gebeurt het in goed overleg.

 

Betaling
De betaling verloopt bij een uitvaart veelal via de uitvaartbegeleider of -organisatie. De offerte en de factuur worden via hen verstuurd en zijn ter inzage voor jou, de uiteindelijke klant. De betaling is hierbij achteraf, waarbij de levering van het album en de overige producten komen wanneer de betaling is voldaan. De betalingstermijn is 14 dagen.
Boek je een andere Afscheidsreportage, zoals een levensportret of een nieuwe herinnering dan is de betaling vooraf. Wanneer de afspraak is gemaakt en de betaling is ontvangen is de boeking compleet.

Levering 

Wij streven ernaar binnen de eerste twee weken een uitnodiging per email te sturen voor de beveiligde diashow (met inlog). 

De Fotograaf kan de mogelijkheid aanbieden om foto’s in een bestel omgeving te kopen. (Uitgezonderd bij uitvaartreportage.) Je kunt direct mooie afdrukken, vergrotingen, werken voor aan de muur of het download bestand van je foto bestellen.

Als het niet mogelijk is de tastbare fotoproducten persoonlijk te overhandigen, zullen deze altijd per post/pakketbedrijf naar je worden toegestuurd.

Foto’s en -bestanden

Fotobestanden worden geleverd volgens de gekozen optie (digitaal of op USB-stick) en worden vrijgegeven met een licentie. 

De fotobestanden worden gepubliceerd onder de Creative Commons licentie (BY-NC-ND 3.0). Dit betekent onder meer voor jou dat je de foto’s privé mag verspreiden/delen, bewerken en printen zolang je dit niet commercieel doet. Meer over de Creative Commons licentie is te lezen op https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode.nl.

Herinneringsalbum

We achten het van belang dat er een tastbare herinnering overblijft. Een prachtig vormgegeven album die de herinneringen met liefdevolle momenten levend houdt wordt verzorgt door de Fotograaf. Digitale bestanden kunnen nu eenmaal ‘corrupt’ raken. Een tastbaar album blijkt nadien van onschatbare waarde te zijn.

Privacy

Het portretrecht berust bij jou als (in)directe opdrachtgever. Dit betekent dat wij nooit zonder toestemming de foto’s zullen publiceren. Vertrouw op ons bewust zijn van hoe persoonlijk foto’s zijn. 

Het auteursrecht blijft ten alle tijden in eigendom van de Fotograaf.

Je gaat ermee akkoord dat we nadien (6 mnd. later na een uitvaart) contact met je opnemen om te vragen of je mee wilt werken om een stukje ervaring/verhaal met een selectie van de foto’s uit de reportage te laten zien in het portfolio of blog van jouw Afscheidsfotograaf. Tevreden klanten weten hoe belangrijk het is om anderen te laten zien hoe belangrijk het is om de herinnering vast te houden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben; geen probleem uiteraard, we doen niets ongevraagd en posten niets op onze website zonder enige toestemming.

Overmacht

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de (toegewezen) Fotograaf zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Als dat het geval is, zal de Fotograaf dit zo snel mogelijk kenbaar maken. 

Er is sprake van overmacht als de Fotograaf na de totstandkoming van de overeenkomst niet aan  verplichtingen kan voldoen als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten de schuld of risicosfeer van de Fotograaf ligt. Je kan dan denken aan ziekte, maar ook zaken zoals brand, waterschade, overstroming, werkstaking bij bezorgdiensten, overheidsmaatregelen, een pandemie of epidemie of bijvoorbeeld rellen. De opsomming uit dit artikel zijn voorbeelden om je een beeld te geven, maar er kunnen ook andere situaties zijn die hier niet zijn genoemd maar die wel onder overmacht vallen. 

Beide partijen kunnen dan de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomt.  

Wij doen ons uiterste best voor uitvaartreportages vervanging te vinden binnen ons netwerk.

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot enkel directe schade die verwijtbaar is aan bewuste roekeloosheid of opzet van de Fotograaf. Fotograaf is nooit aansprakelijk voor Indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gevolgschade, reputatieschade, etc.

De omvang van enige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen waarde van de overeenkomst, maar zal nooit meer bedragen dan wat wordt uitgekeerd door de verzekering van Fotograaf.

Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor alle aanspraken van derden die schade lijden of menen te lijden door de uitvoering van de overeenkomst door Fotograaf.

Aanspraken dienen worden ingediend binnen 2 maanden na de datum van de reportage. Alle aanspraken buiten die termijn komen automatisch te vervallen.

Met hartelijke groet,

Pionier van Afscheidsmomenten, Boukje Canaan

November 2015/aangepast maart 2023

Je kunt deze voorwaarden ook downloaden als PDF.