Deel 2 Hoe ervaren uitvaartleiders afscheidsfotografen?

In deel 2 behandelen we de positieve en negatieve gedragskenmerken die uitvaartleiders ervaren hebben bij fotografen.Wat is er vooral nodig om een bekwaam afscheidsfotograaf te zijn? Uiteraard is het nodig om die positieve gedragskenmerken wel te tonen en die negatieve achterwege te laten.

Hoe komen we aan de antwoorden?

Vanuit de opleiding “Bekwaam afscheidsfotograaf” 2015 hebben de toenmalige studenten afscheidsfotografie wel 100 uitvaartleiders in Nederland ondervraagd. De uitslag werd gebruikt om in kaart te brengen wat nodig is voor de certificering van het keurmerk. Het keurmerk wordt gehanteerd door afscheidsfotografen die werken bij afscheidsmomenten.nl

Er werden vragen gesteld o.a. over hoe de ervaringen waren en welke eigenschappen en vaardigheden uitvaartleiders belangrijk vinden bij een afscheidsfotograaf. De resultaten presenteren we in delen, met vandaag deel 2. Deel 1 gaat over de kwaliteiten die men vindt dat een afscheidsfotograaf moet bezitten.

De positieve gedragskenmerken

Laten we eerst eens kijken wat is nu eigenlijk gedrag? Er zijn verschillende soorten gedrag. Waarneembaar gedrag bestaat uit alle handelingen die ook daadwerkelijk te zien zijn. Dit kan bijvoorbeeld lopen of praten zijn, maar ook hoesten. Daarnaast bestaat er onbewust gedrag, dat wordt aangestuurd door de reflexen. Als afscheidsfotograaf is het belangrijk om zowel bewust te zijn van het bewuste als onbewuste gedrag. Zorg dat je bewust bent van jezelf, je camera en je omgeving.

Uitvaartondernemers geven veel verschillende antwoorden; dat zie je terug in het taartdiagram. De volgende 5 positieve gedragskenmerken die men nodig acht om het vak van afscheidsfotograaf goed te kunnen uitoefenen zijn:

 1. 31% onzichtbaar, bescheiden en ingetogen zijn
 2. 13% overzicht bewaren
 3. 13% initiatief tonen
 4. 13% professionele afstand bewaken
 5. 12% geruisloos zijnafscheidsfotograaf- positieve gedragskenmerken

Uitersten in gedrag

Wat ons opvalt is dat ze verwachten dat we (3) initiatief tonen terwijl we ook (1) ingetogen en bescheiden dienen te zijn. De twee totaal verschillende gedragingen lijken haast uitersten in gedrag te zijn. Maar ze kunnen dus wel degelijk naast elkaar bestaan. Net zoals dat we zowel nabij kunnen zijn als afstand bewaren. We mogen begrip tonen, ofwel empathie, maar we moeten ons niet zo inleven dat we ook in tranen uitbarsten. We behoren die (4) professionele afstand te bewaren.

Punt 2, het overzicht bewaren, kunnen we goed, wanneer we in overleg werken met o.a. de uitvaartleider en de familie in kwestie. Door te weten wat er gaat gebeuren kunnen we daar goed op inspelen.

Punt 5, het geruisloos zijn. Dat lukt ons ook door precies te weten wanneer je kan bewegen of lopen.

De negatieve gedragskenmerken

Met negatief gedrag bedoelen we gedrag dat vervelende gevolgen heeft voor jou en je omgeving. Je kunt ook zeggen, dat het slechte gewoontes zijn.
We noemen hieronder de kenmerken die een afscheidsfotograaf tijdens zijn werk niet moet laten zien. Uitvaartbegeleiders vinden het volgende: afscheidsfotografen behoren bewust bezig te zijn met hun werk en zorgen ervoor dat anderen geen last van hen hebben.

 1. Wat willen uitvaartondernemers NIET zien van een afscheidsfotograaf tijdens een uitvaart? In de top 3:
  1. 50% dominantie in gedrag en geluid
  2. 14% doelloos fotograferen
  3. 12% emotioneel reageren

negatieve-gedragskenmerken

Deze punten zouden in veel gevallen de tegenpolen kunnen zijn van de punten hierboven in positief gedrag. Maar hoe opvallend is het dat de taartdiagram heel duidelijk laat zien dat dominantie in gedrag en geluid voor de helft als grootste opmerkelijke negatief gedragskenmerk wordt genoemd. Wij concluderen hieruit dat er dus veel fotografen zijn die zich niet (bewust of onbewust) kunnen aanpassen aan wat er gewenst is. Want hoe komt men hierbij als men geen negatieve ervaringen over heeft?

Ongewenst gedrag toegelicht

Bij nader doorvragen bij enkele uitvaartbegeleiders geven zij toe dat ze zeker te vaak merken dat fotografen ‘de ongeschreven regels’ niet kennen en dus te veel opvallen. Opvallen door zowel onnodig heen en weer bewegen, of almaar foto’s nemen waarbij de op-klap-spiegel achter elkaar klik-geluiden maakt, wat extra stoort tijdens voordrachten. Men geeft aan dat fotografen in de weg lopen, soms voor het beeld langslopen, of lopen op ongepaste momenten, omdat ze enkel aandacht hebben voor het maken van een foto en geen respect tonen voor wie/wat er dan moet wijken. Een voorbeeld was: achteruit lopen en iets omstoten, omdat meer ruimte zoeken werd gezocht om het kader van de foto te bepalen, dus niet omkijken maar door de lens blijven kijken.

Heel wat redenen dus voor een uitvaartondernemer om voorzichtig te zijn met een fotograaf aanbevelen bij nabestaanden. Storende factoren horen hier eenmaal niet bij!

Een bekwaam afscheidsfotograaf wordt hierop getoetst

Wij van Afscheidsmomenten zijn onopvallend aanwezig tijdens een uitvaartplechtigheid. We verstaan de kunst om ons te bewegen op momenten die dit toelaten. Of op een manier die ‘gewoon’ is. We zullen de camera zo secuur mogelijk inzetten om enkel die momenten vast te leggen die er toe doen. De technische vaardigheden bezitten we hiervoor om de juiste instellingen alvorens afdrukken te kiezen.

We zijn niet van steen, maar we weten om te gaan met verdriet. We weten wat de wens van de familie is en hebben overleg met de uitvaartleider om te weten hoe de dag gaat verlopen, zodat we precies weten wat we kunnen verwachten. En andersom ook; wat zij van ons mogen verwachten.

Nare ervaring met afscheidsreportage?

We weten dat een familie die achteraf foto’s bezit heel blij kan zijn met een afscheidsreportage. Maar het moet niet zo zijn dat dit ten koste gaat van hoe deze zijn verkregen. We hebben andere fotografen ook wel dingen horen zeggen als: ik ben in dienst van de familie en ik maak foto’s voor hen, dus het kan me niet schelen wat anderen van mijn gedrag vinden. Of: de familie is straks blij met iedere foto, dus het maakt niet uit hoe deze gemaakt is en de kwaliteit dat zien ze er toch niet aan af. Voor ons is dit onacceptabel. Voor jou toch ook?

Wie weet heb je zelf een ervaring met een fotograaf die je met ons wilt delen. Doe het hieronder in het commentaarveld. Laten we een levendige discussie ontstaan. Want wij weten dat er veel verhalen de ronde doen. Ons doel is dat we mensen op een plezierige manier mogen laten ervaren hoe het prettig en mooi kan voor eenieder. Voor, tijdens en na een verlies.

We zijn benieuwd naar jouw verhaal.

Tof als je dit bericht deelt! Hieronder de knoppen