Wat Maarten en Daan gemeen hebben

Wat Maarten en Daan gemeen hebben

Wat Maarten en Daan gemeen hebben …is hun echtheid en integriteit. Hun verdriet. De enorme energie die dit kost. Ze blijven zichzelf zonder spoor van eigenbelang. Dat maakt hen grootheden zonder mensverering. Het maakt hen persoonlijkheden om je in te herkennen....