Je kent het wel. Het gebruik om een plakje cake bij een kopje koffie  te nuttigen na een uitvaart. Als je geluk hebt is het een heerlijk vers gebakken cake en met een beetje pech moet je het doen met een plakkerige hotelcake. 

Inmiddels is de cake wel een beetje uit de gratie geraakt en doen modernere en chiquere versnaperingen hun intrede bij uitvaarten.

Het verhaal achter de cake is wel ontwapenend. 

Vroeger werd er bij overledenen gewaakt. Tijdens deze wake was er vooral aandacht voor rouw, verdriet, geloof en boetedoening. 

Spiegels werden afgedekt en de gordijnen dicht geschoven, zodat er geen afleiding was. Aan eten werd nauwelijks gedacht. Wanneer de naasten een aantal dagen achter elkaar hadden gewaakt, werd er dus weinig gegeten. Het kwam regelmatig voor dat nabestaanden tijdens de uitvaart in elkaar zakten.

Een priester en zijn kerkgenootschap gingen bij zichzelf te rade: Hoe kwam het toch dat nabestaanden flauw vielen tijdens de uitvaart? Zou het helpen als de nabestaanden voorafgaande aan de uitvaart wat te eten kregen aangeboden? De hap moest in ieder geval de nodige suikers en vetten bevatten om de mensen weer wat kracht te geven.

Zo gaf de priester opdracht aan zijn huishoudster om een cake te bakken en bij wijze van experiment werd deze aangeboden aan de nabestaanden voordat de uitvaart begon. En warempel, niemand zakte in elkaar.

En zo ontstond het gebruik van de cake bij uitvaarten.

Niemand hoeft meer flauw te vallen

Tegenwoordig komen belangstellenden uit alle uithoeken van het land om een uitvaart bij te wonen. Daarom is nu meer gebruikelijk om iets eten aan te bieden na de uitvaart. Om niet met een lege maag terug naar huis te gaan. Bovendien is samen iets eten verbindend en geeft het iedereen de tijd om even bij te kletsen.

De cake is mogelijk zo minder populair geworden, maar evengoed een leuk verhaal. 

Reactie gevraagd

Afscheidsfotograaf Jacqueline Matthijssen ontdekte het verhaal achter de cake en schreef er dit verhaal over. 

We behandelen iedere maand een leuk thema rondom wat wij ervaren, zien of fotograferen als afscheidsfotograaf. In September is dit eten en drinken. 

Leuk als je ons volgt op social media en berichten van en met ons deelt.

We vinden het leuk te horen of eten voor jou belangrijk is bij de uitvaart. Wat zou jij wensen dat er voor eten of drinken geserveerd zou worden? Reageer hieronder en zorg zo mede voor de levendigheid van ons blog.