Zaterdag 15 augustus jl. was een zonnige dag, waar we veel indrukken en inspiratie hebben opgedaan en nieuwe contacten hebben gemaakt. Graag delen we een aantal ervaringen met je.

Taboes verbreken

Henny Luchies – Afscheidsfotograaf – lid van Afscheidsmomenten

Wat me het meest is bijgebleven is de informatie over de postmortale fotografie. Het feit dat het heel vroeger al gewoon was om foto´s te maken van overledenen maakt de hedendaagse afscheidsfotografie nog interessanter. We zien een golfbeweging in deze tak van fotografie, die duidelijk naar een dieptepunt is gezakt. De vele doden tijdens de oorlog brachten zoveel rouw dat het niet te bevatten was en rituelen kregen geen ruimte meer. Sinds de 2e wereldoorlog wist niemand meer hoe hier nog mee om te gaan en werd dood een taboe. Gelukkig zien we een voorzichtige ommekeer en zijn nabestaanden weer meer bezig met rituelen. Ook fotografie komt daar gelukkig weer aan te pas, zij het nog mondjesmaat. We zitten duidelijk in de transitie om het taboe te breken.

Diep verdriet

Annemieke de Vos – Oriënterend afscheidsfotograaf

Ik ben mij aan het verdiepen in afscheids- en herinneringsfotografie en heb genoten van de presentatie. Voor het eerst samen met mensen met de zelfde interesse. Ik heb veel mensen gesproken, foto’s kunnen maken en leuke contacten opgedaan. Het was bijzonder goed verzorgd én Coronaproof.
Wat me het meest is bijgebleven was vooral het enthousiasme en de passie waarmee mensen hun product presenteren. Of het de auto’s en koetsen zijn, de fotografie, de manden, de kinderuitvaarten en materialen-met-liefde, de bloemen, het landhuis zelf. Ik was erg onder de indruk.

Een groot verschil tussen vroeger en nu

Het verschil in diep verdriet laten zien ten opzichte van het herdenken en vieren van het leven. Ik weet uit ervaring, helaas, hoe het voelt en ben blij dat ik nu leef en niet vroeger. Ik ben al lang verpleegkundige. En heb zelfs nog meegemaakt dat overleden kindjes/ foetussen direct bij de ouders werden weggehaald. En niet werden geregistreerd. Hoe lang is dat nou geleden… Bizar eigenlijk. Héél goed dat dit veranderd is.

 

Bloemen

Patricia Petrick – Afscheidsfotograaf – lid van Afscheidsmomenten

Ik was er bij en vond het leuk om andere sprekers te zien en de geschiedenis te horen. Dat bloemen de geur van de overledene verbloemd. Grappig en logisch als je je gedachten erover laat gaan. Ik ben geïnspireerd geraakt!

Impressiefoto’s

Hannie Rademakers – Afscheidsfotograaf – lid van Afscheidsmomenten

Afscheidsfotograaf Hannie Rademakers was ook aanwezig. De onderstaande impressiefoto’s deelt zij graag met jullie. Bekijk ook de impressievideo. De link daarvan vind je onderaan de foto’s van Hannie.

Impressievideo

Bekijk hier de impressievideo.

Wij van Afscheidsmomenten hebben genoten van het organiseren en geven van deze Presentatiedag. In de toekomst willen we dit soort dagen vaker opzetten, omdat we het belangrijk vinden om waardevolle informatie met je te delen en je te betrekken in wat wij met Afscheidsmomenten voor je kunnen betekenen.

 
Heb je ideeën of suggesties? Wij horen graag van je!
 
 
Hartelijke groet,
Boukje Canaan
namens Afscheidsmomenten Coöperatie U.A.