Uitvaartverzekeringen helpen bij de rouwverwerking

Als iemand een uitvaartverzekering afsluit, is de eerste gedachte dat de verzekeraar de kosten zal dekken om de uitvaart te verzorgen. Natuurlijk is dit een belangrijk deel van de taken die de uitvaartverzekeraar op zich neemt, maar je kunt ook rekenen op een dekking van de rouwverwerking bij de nabestaanden. Zij kunnen helpen om het verlies te verwerken, het een plek te geven in het leven en in het hoofd. Rouwverwerking verloopt voor iedere persoon anders. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden tot rouwverwerking, waarbij sommige gevallen worden gedekt door de uitvaartverzekering. Meer informatie over uitvaartverzekeringen is te lezen op Uitvaartverzekeringwijzer.net

Rouwverwerking verschilt per persoon

Rouwverwerking is zeer persoonlijk. Daarnaast gebeurt rouwen ook niet vanzelf. Hoe men omgaat met een verlies verschilt per persoon. In ernstige gevallen houdt het leven op bij de dood van een partner of kind. Wanneer je zo in de put raakt, is het verstandig om hulp te zoeken. De ene persoon heeft veel tijd voor de rouw nodig, terwijl de andere persoon bepaalde activiteiten ontplooit waardoor het integreren van het verlies in je leven sneller op gang komt. Rouwen houdt nooit op, het verlies draag je levenslang met je mee. Het is goed te weten dat rouwen er dan gewoon voortaan bij hoort in meerder en mindere mate en steeds afwisselend. Als je kunt spreken over de persoon zonder intens bedroefd te worden, dan ben je niet meer in diepe rouw. Het is vanuit het oogpunt van de uitvaartverzekering verstandig om te kijken naar de mogelijkheden tot ondersteuning en hulp bij de rouwverwerking. Een idee is om zonder moeite over het verlies te praten en je dagelijkse leven zin te geven.

 

Verschillende fases in de rouwverwerking

Tijdens de rouwverwerking krijgt men te maken met verschillende fases. Er is geen vaste volgorde waarin ze worden doorlopen, maar ze komen wel voor in het rouwproces. In de eerste plaats spreekt men van ongeloof en ontkenning. Men voelt zich verdoofd, alsof je in een nachtmerrie bent beland. Ondanks men zich verdoofd en gevoelloos voelt, is het toch mogelijk de noodzakelijke beslissingen te nemen. Later komen emoties als verdriet, boosheid en wanhoop. De tweede fase zou de periode zijn waarin men op zoek gaat naar de persoon die verloren is. Onbewust of bewust wordt gezocht naar spullen van de overledene. Het is mogelijk dat men hem of haar op straat ziet of zelfs de stem hoort. Ten derde wordt het mogelijk geacht om zich emotioneel en verward te voelen. Bij intens verdriet, gaan de emoties van apathisch tot hyperactief. Uiteindelijk leert men de situatie steeds meer te accepteren. De fase van aanvaarding en aanpassing is een moeilijke maar belangrijke tijd. In deze periode komt er een evenwicht in het leven en wordt het rouwproces afgerond. Er is geen enkele termijn aan te geven van hoe lang dit rouwproces duurt. Ook kunnen de fases door elkaar heen lopen. Geef ieder en jezelf de tijd om het rouwverwerkingsproces te doorlopen.

Bladeren door een herinneringsalbum

 

Diverse manieren van rouwverwerking

Rouwverwerking kan op verschillende manieren plaatsvinden. Verschillende uitvaartverzekeraars bieden allerlei mogelijkheden, zowel offline als online, om het verlies te verwerken. Dankzij de jarenlange expertise van een uitvaartverzekeraar weten zij wat er bij de rouwverwerking kan komen kijken. Door in gesprek te gaan met de uitvaartverzekeraar is het mogelijk om te bekijken welke opties er mogelijk zijn binnen de polis. Zo is het vaak mogelijk dat deskundige hulp wordt vergoed. Vooral voor de rouwverwerking van kinderen die nog geen 18 jaar zijn, geldt dat er vaak een vergoeding is voor deskundige hulp. Op deze manier komen de nabestaanden er niet alleen voor te staan tijdens het overlijden.

 

Foto’s en rouwproces

Wat uitvaartverzekeraars helaas nog niet in het pakket hebben opgenomen is de fotoreportage van het afscheid. Wij bij afscheidsmomenten weten dat eenieder die een afscheidsreportage heeft laten maken aangeeft veel aan de foto’s te hebben nadien. Of dit nu is wanneer nabestaanden de foto’s met anderen delen of zelfs wanneer ze deze niet bekijken (de eerste periode), ze geven allen aan blij te zijn dat er foto’s gemaakt zijn. Het geeft hen rust, biedt troost en steun. Voor sommigen geeft het een mogelijkheid tot praten over het gebeurde, wat een helend effect heeft, zoals hierboven bij de fases staat vermeld. Ook vernamen wij dat de foto’s erbij gepakt worden wanneer men anders juist moeilijk het verdriet kan uitten. De foto’s maken het letterlijk mogelijk om te huilen.

Heel graag zouden wij zien dat afscheidsfotografie gezien wordt als een welkome toevoeging aan het uitvaartpakket. Denk je ook dat dit opgenomen zou mogen worden bij de keuzes in de uitvaartverzekering? Laat het ons weten in het commentaarveld. We horen graag verschillende meningen.

Voeg jouw reactie toe, we kijken er naar uit.